1. Operatorul de prelucrare a datelor cu caracter personal

EWAS MANAGEMENT SOLUTIONS SRL („Compania”), inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/1462/2010, cod de inregistrare fiscala RO 26935853, cu sediul social in Bragadiru, str. Rahovei, nr.31, judetul Ilfov, in calitate de Operator, prelucreaza datele cu caracter personal in conformitate cu dispozitiile legale in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, precum si cu prevederile prezentei Politici de confidentialitate.

Compania este operatorul de date in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal, in sensul Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (denumit in continuare ”Regulamentul” sau ”GDPR”).

Asigurarea confidentialitatii si a securitatii datelor cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale Companiei. EWAS MANAGEMENT SOLUTIONS SRL ofera servicii profesionale, personalizate, angajându-se in acelasi timp sa respecte prevederile Regulamentului si sa protejeze, prin masuri tehnice si organizatorice adecvate, confidentialitatea si securitatea informatiilor dumneavoastra. 

2. Aplicarea politicii de confidentialitate

Politica de confidentialitate (“Politica”) descrie tipurile de date cu caracter personal pe care le colectam, scopurile si temeiul legal al prelucrarii, destinatarii care au acces la aceste date, drepturile si optiunile pe care le au persoanele fizice vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal precum si modalitatea de exercitare a acestor drepturi.

in cadrul acestei Politici si in conformitate cu prevederile Regulamentului, „date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”).

“Prelucrarea de date” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

Prezenta Politica se aplica datelor cu caracter personal prelucrate in legatura cu activitatile si serviciile oferite de EWAS MANAGEMENT SOLUTIONS SRL, sau din alte interactiuni cu in cadrul carora se face o conexiune sau o referire reglementata prin prezenta Politica.

Prin utilizarea pagini de web www.ewas.ro si/sau prin trimiterea datelor cu caracter personal catre noi va exprimati acordul pentru prelucrarea datelor dumneavoastra personale, in maniera prezentata in cadrul prezentei Politici.

in cazul in care nu sunteti de acord cu prezenta Politica, va rugam sa nu utilizati serviciile si/sau sa nu furnizati Companiei datele dumneavoastra personale.

3. Scopul si baza legala a prelucrarilor

Compania prelucreaza datele cu caracter personal pe care le colecteaza in urmatoarele scopuri:

– pentru promovarea de produse/bunuri si/sau servicii prin intermediul site-ului;

– pentru a intelege modul cum sunt utilizate serviciile oferite de Companie, astfel incât acestea sa poata fi imbunatatite;

– pentru a putea oferi servicii de asistenta si pentru solutionarea cererilor sau reclamatilor;

Datele colectate sunt prelucrate si pentru:

 • gestionarea relatiilor Companiei cu clientii/persoanele vizate, inclusiv dar fara a se limita la transmiterea de informatii si oferte privind serviciile si/sau produsele Companiei (daca clientii au fost de acord cu acest scop) precum si pentru dezvoltarea activitatii si serviciilor Companiei, in conformitate cu prevederile legale aplicabile (cum ar fi identificarea nevoilor clientilor,  imbunatatirea furnizarii serviciilor, informatii de intretinere sau de securitate);
 • scopuri statistice sub rezerva punerii in aplicare a masurilor de ordin tehnic si organizatoric adecvate prevazute in Regulament;
 • oferirea, transmiterea sau comunicarea din partea Companiei a unor detalii privind produsele oferite, promotiile sau campaniile desfasurate (prelucrare in scop de marketing, inclusiv marketing direct, si publicitate).
 • a permite furnizorilor si subcontractantilor sa realizeze servicii, cu conditia ca acestia sa respecte obligatia de confidentialitate.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Companie se intemeiaza pe prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, precum si pe legislatia nationala incidenta privind protectia datelor cu caracter personal.

Temeiul juridic al prelucrarii datelor cu caracter personal, raportat la fiecare scop in parte, este reprezentat de:

interesele legitime urmarite de operator sau de o parte terta ( de exemplu pentru a promova produsele si serviciile Companiei precum si pentru a imbunatati relevanta comunicarilor si serviciilor prestate/promovate) (art. 6 alin. (1) lit. f) din Regulament);

– consimtamântul liber exprimat  al persoanei vizate (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulament);

indeplinirea unor obligatii legale care ii revin operatorului (art. 6 alin. (1) lit. c) din Regulament).

4. Detalii privind prelucrarile de date intemeiate pe consimtamânt

Transmiterea datelor cu caracter personal in vederea prelucrarii de catre Companie in scop de informare, reclama, marketing si publicitate este voluntara iar prelucrarea acestora se efectueaza in temeiul consimtamântului specific, informat si liber exprimat al persoanelor vizate. Atunci când prelucrarea de date se bazeaza pe art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulament, persoana vizata are dreptul de a-si retrage consimtamântul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamântului inainte de retragerea acestuia. Astfel, persoana vizata poate modifica sau elimina consimtamântul in orice moment, si vom actiona imediat in consecinta, cu exceptia cazului in care exista un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Refuzul furnizarii consimtamântului pentru prelucrarea datelor in aceste scopuri nu va avea nici un fel de consecinte pentru persoana vizata sau contractele la care aceasta este parte.

5. Colectarea si utilizarea datelor personale. Categorii de persoane si categorii de date

Vom prelucra numai datele cu caracter personal adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport scopurile mentionate la sectiunea (3), in conformitate cu dispozitiile legale, cu instituirea de garantii adecvate pentru drepturile fundamentale si interesele persoanei vizate.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate numai atunci când este relevant pentru interactiunea dintre dumneavoastra si noi, pentru a va furniza oricare dintre bunurile sau serviciile agreate, oferite in baza optiunilor dvs. si/sau a contractului incheiat cu Compania.

Categoriile de persoane vizate ale caror date sunt colectate si prelucrate de EWAS MANAGEMENT SOLUTIONS SRL sunt: clienti, potentialii clienti, reprezentantii partenerilor contractuali, precum si utilizatori si vizitatori ai site-ului.

in functie de scopul prelucrarii, colectam mai multe tipuri de date de la si despre clienti/utilizatori, respectiv:

 • informatii pe care le colectam când navigati pe site-ul nostru, inclusiv adrese IP si alti parametri, cookie-uri si web beacon-uri;
 • alte date personale comunicate de persoana vizata sau necesare indeplinirii scopurilor (cum ar fi date personale de identificare (nume, prenume, adresa de facturare, adresa de livrare, adresa email personala sau profesionala, numar de telefon, etc).

Colectam informatii in urmatoarele moduri:

 • Informatii pe care dvs. ni le furnizati in mod direct in contextul interactiunii in orice mod care rezulta din utilizarea site-ului; 
 • Informatii pe care le obtinem atunci când folositi serviciile. Colectam informatii despre serviciile pe care le folositi si despre modul in care le folositi. Aceste informatii includ:
 • Informatii despre dispozitiv – Colectam informatii despre dispozitiv (cum ar fi modelul de hardware, versiunea sistemului de operare,  si informatii despre reteaua mobila, inclusiv numarul de telefon).
 • Informatii de jurnal – Când utilizati serviciile noastre, colectam si stocam automat anumite informatii in jurnalele de pe server. Acestea includ:
  • detalii despre modul in care ati utilizat serviciul nostru
  • cookie-uri care pot identifica in mod unic browserul dvs. sau Contul dvs.
 • Cookie-urile si tehnologiile similare

Scopul utilizarii de cookie-urile prin intermediul site-ului

Cookie-urile sunt folosite pentru a furniza utilizatorilor de website-uri o experienta mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecarui utilizator in parte. Anume pentru:

 • Personalizarea anumitor setari precum limba in care este vizualizat un site, moneda in care sunt exprimate preturile si tarifele, pastrarea optiunilor pentru diverse produse/servicii.
 • imbunatatirea utilizarii website-urilor, inclusiv prin identificarea anumitor erori care apar in timpul vizitarii / utilizarii acestora de catre utilizatori.
 • Anticiparea anumitor bunuri/servicii care vor fi puse la dispozitia utilizatorilor in viitor prin intermediul acestor pagini de internet.

Care este durata de viata a cookie-urilor?

Durata de viata a unui cookie poate varia, in functie de scopul pentru care au fost plasate, fiind influentata si de categoria din care face parte, astfel:

 • Cookie-uri de sesiune – acestea sunt sterse automat in momentul in care utilizatorul isi inchide browserul.
 • Cookie-uri persistente / fixe – acestea ramân stocate in terminalul utilizatorului pâna când ating o anumita data de expirare sau pâna la stergerea cookie-urilor respective de catre utilizator, in orice moment, prin intermediul setarilor browserului.

Cum pot opri cookie-urile?

Puteti seta browserul sa blocheze toate cookie-urile sau sa indice când plasam un cookie. Cu toate acestea, este important sa retineti ca este posibil ca multe dintre serviciile noastre sa nu functioneze corespunzator daca ati dezactivat cookie-urile.

6. Categorii de destinatari

Compania va utiliza datele cu caracter personal numai intr-o maniera corecta si legala, in conformitate cu contractul incheiat cu persoanele vizate, pentru unul sau mai multe scopuri identificate in contract si in limita necesara. Compania nu va vinde, comercializa sau inchiria tertilor datele cu caracter personal.

in functie de scopurile mentionate la Sectiunea 3 a prezentei Politici, destinatarii datelor cu caracter personal pot fi: angajatii Companiei cu atributii strict reglementate, furnizorii de servicii, persoanele imputernicite de Companie care sub directa autoritate a operatorului sunt implicate in gestionarea contractelor.

Orice parti catre care dezvaluim date cu caracter personal sunt limitate (prin lege si/sau prin contract) in capacitatea lor de a utiliza aceste date doar in scopurile specific identificate de noi, fiind tinute de respectarea Regulamentului GDPR precum si a obligatiilor de confidentialitate stipulate expres in acest sens in contractul de baza si/sau actele aditionale la acesta. Ne vom asigura intotdeauna ca orice parti catre care dezvaluim date cu caracter personal sunt supuse obligatiilor de confidentialitate si de securitate, in conformitate cu prevederile Regulamentului si cu legislatia specifica aplicabila.

Compania nu transfera date cu caracter personal in afara spatiului Uniunii Europene sau catre organizatii internationale.

7. Durata stocarii

Compania pastreaza datele cu caracter personal conform principiilor legalitatii, proportionalitatii si necesitatii, si in orice caz numai pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate, iar ulterior, respectiv fie dupa incetarea relatiei de colaborare, fie la expirarea obligatiei legale de arhivare ce revine Companiei in temeiul legislatiei aplicabile in materie, datele vor fi sterse.

8. Operator de date si angajati responsabili

in cadrul SC EWAS MANAGEMENT SOLUTIONS SRL datele cu caracter personal sunt prelucrate numai de catre angajatii care detin astfel de responsabilitati, care au obligatii contractuale stricte de confidentialitate si pot fi trasi la raspundere legala daca nu indeplinesc aceste obligatii. Acesti angajati sunt persoane responsabile cu prelucrarea datelor personale aflate sub controlul operatorului de date. Datele personale sunt considerate confidentiale, orice colectare sau prelucrare neautorizata a acestora de catre angajati fiind interzisa. Orice prelucrare de date cu caracter personal efectuata de un angajat care nu a fost autorizat sa o indeplineasca, ca parte a indatoririlor sale legitime, este neautorizata. Angajatii au acces la date personale potrivit principiului “necesitatii de a cunoaste”,  numai dupa cum este adecvat, potrivit atributiilor de serviciu si responsabilitatilor prevazute in fisa postului. Angajatilor le este interzis sa colecteze si/sau utilizeze datele cu caracter personal de serviciu in orice alte scopuri private sau comerciale, sa le dezvaluie persoanelor neautorizate sau sa le puna la dispozitie in orice alt mod. Aceasta obligatie ramâne in vigoare chiar si dupa incheierea perioadei de angajare.

Respectarea Politicii de confidentialitate si a legislatiei aplicabile privind protectia datelor este verificata in mod regulat prin intermediul auditurilor de protectie a datelor si al altor controale.

9. Drepturile persoanelor vizate si modul de exercitare

in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal, in baza conditiilor specificate in Regulamentul GDPR, Compania garanteaza persoanelor vizate exercitareaoricaruia dintre urmatoarele drepturi:

 • Dreptul de informare si acces la datele cu caracter personal permite persoanei vizate sa fie informata cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, sa obtina o confirmare a faptului ca prelucreaza sau nu date personale care o privesc dar si ce astfel de date sunt prelucrate.

(2) Dreptul la rectificare presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci când acestea sunt incomplete.

(3) Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat” presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care privesc persoana vizata, in anumite circumstante, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimtamântului persoanei vizate, iar acesta a fost retras.

(4) Dreptul de retragere a consimtamântului. Acesta poate fi retras in orice moment, atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal a fost efectuata pe baza consimtamântului persoanei vizate. Retragerea consimtamântului nu afecteaza legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamântului inainte de retragerea acestuia. Ipoteza retragerii consimtamântului nu este aplicabila in cazurile in care temeiul prelucrarii nu este consimtamântul.

(5) Dreptul la restrictionarea prelucrarii presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal, in anumite circumstante, precum (i) persoana vizata contesta exactitatea datelor, pe perioada ce ii permite operatorului verificarea exactitatii acelor date, (ii) datele au fost prelucrate ilegal, iar persoana vizata se opune stergerii acestora, solicitând restrictionarea utilizarii lor, (iii) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; sau (iv) persoana vizata s-a opus prelucrarii in conformitate cu art. 21 alin. (1) din Regulament si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate

(6) Dreptul la portabilitatea datelor. Persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fara obstacole din partea operatorului caruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, in cazul in care:

a) prelucrarea se bazeaza pe consimtamânt in temeiul art. 6 alin. (1) lit. (a) sau al art. 9 alin. (2) lit. (a) sau pe un contract in temeiul art. 6 alin. (1) lit. (b); si

b) prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

(7) Dreptul la opozitie presupune ca, in orice moment, persoana vizata are dreptul de a se opune, din motive legate de situatia sa particulara, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, precum (i) prelucrarea a fost efectuata in interesul legitim al operatorului sau (ii) prelucrarea are drept scop marketingul direct, inclusiv crearea de profiluri pe baza respectivelor dispozitii.

(8) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor persoanei vizate, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care o afecteaza semnificativ. Presupune faptul ca persoana vizata are dreptul de a solicita interventie umana din partea Operatorului, de a isi exprima punctul de vedere si de a contesta decizia.

Pentru exercitarea acestor drepturi precum si pentru informatii suplimentare, persoana vizata se poate adresa Responsabilului cu Protectia Datelor Personale prin e-mail la adresa office@ewas.ro sau prin posta la adresa SC EWAS MANAGEMENT SOLUTIONS SRL, Bragadiru, str. Rahovei, nr.31, judetul Ilfov. Orice persoana are dreptul sa adreseze intrebari privind drepturile sale si sa obtina raspuns in perioada de timp prevazuta de lege, gratuit.

De asemenea, persoana vizata are dreptul de a depune plângere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, Bucuresti precum si dreptul de a se adresa justitiei.

10. Consecintele refuzului furnizarii datelor personale

in masura in care ati optat pentru cumpararea unui anumit produs si/sau serviciu, furnizarea datelor cu caracter personal constituie o necesitate, din perspectiva cerintelor legale si/sau a relatiei juridice contractuale, deoarece aceste informatii sunt necesare, iar in lipsa acestor date nu ne vom putea onora obligatiile fata de dumneavoastra.

Refuzul de a transmite catre Companie datele cu caracter personal si/sau de a permite prelucrarea de catre Companie a datelor cu caracter personal conduce la imposibilitatea prestarii de servicii/furnizarii de bunuri care au legatura cu activitatea Companiei, precum si a altor servicii conexe, inclusiv utilizarea aplicatiilor/serviciilor online.

Pentru transmiterea comunicarilor comerciale in scop de marketing direct care au legatura cu activitatile desfasurate de Companie comunicarea datelor dumneavoastra personale este voluntara. Lipsa consimtamântului dumneavoastra pentru acest scop nu va avea absolut nicio consecinta asupra incheierii contractului. Natura obligatorie sau facultativa a exprimarii consimtamântului va fi specificata de noi la momentul colectarii datelor. Aveti dreptul ca in orice moment sa va retrageti consimtamântul acordat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Retragerea consimtamântului nu afecteaza legalitatea prelucrarilor efectuate pe baza consimtamântului inainte de retragerea acestuia.

in anumite cazuri, mai ales atunci când doriti sa stergem sau sa incetam prelucrarea datelor dumneavoastra personale, acest lucru poate insemna si ca nu vom mai putea continua furnizarea serviciilor catre dumneavoastra.

11. Confidentialitatea referitoare la minori

Web site-ul www.ewas.ro este destinat sa fie utilizat de persoane cu vârsta de peste 16 ani. Nu cautam sa colectam informatii despre minori.

Potrivit prevederilor legale in vigoare, nu trebuie transmise sau afisate informatii pe site-uri web de catre minori cu vârsta de sub 16 ani. in cazul in care un minor transmite informatii personale prin intermediul site-ului nostru web, vom sterge aceste informatii de indata ce vom fi informati cu privire la vârsta sa si incepând cu acel moment nu le vom folosi pentru niciun scop.

Actualizarea politicii de confidentialitate

Este posibil ca prezenta politica sa fie supusa unor actualizari periodice pe care le vom comunica persoanelor vizate ori de câte ori este necesar. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificari importante care pot avea un impact asupra prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa consultati periodic pagina web a Companiei.